Waanrode

Logo 875

Een logo

 

Naar aanleiding van 875 jaar Waanrode ontwierp bestuurder-kunstenaar Roger Maho een feestelijk logo. Dit logo kreeg als titel ‘verbondenheid’ en was in 2014 te zien op affiches, vlaggen, brieven en aankondigingen. Het logo nodigde uit om mee feest te vieren.

logo875d

Dit logo of embleem stelt het getal 875 voor dat gevormd wordt door vier personen. Zij drukken de verbondenheid uit van het dorp als leefgemeenschap. De vier personen staan als symbool voor de vier seizoenen, de vier windstreken en de vier leeftijdsfasen. Daarmee drukken zij uit dat de verbondenheid gestalte krijgt in alle inwoners, waar ze ook wonen in Waanrode, doorheen alle seizoenen en over alle leeftijden heen. Deze verbondenheid beperkt zich niet tot het eigen dorp maar gaat over de dorpsgrenzen heen met alle mensen, die op een of andere wijze van Waanrode houden, en met alle dorpen, die in 2014 eveneens 875 jaar bestonden.